Kaspar Solutions

Kaspar Solutions
JD-Consult

Verandering is de enige constante

Heraclitus, Grieks filosoof

KasparKaspar

Het is voor een organisatie belangrijk om snel en gevat op de veranderende omgeving te reageren. Stilstaan is achteruitgaan. Succesvol ondernemen of performant bestuur zijn beiden gebaat bij een hoge reactiesnelheid en een accuraat antwoord op nieuwe uitdagingen.

Kaspar analyseert uw behoeften grondig. Door onze jarenlange expertise en intensief overleg met u kunnen we excellente en innovatieve maatwerkoplossingen bieden.

Het ervaren team van Kaspar garandeert u de meest volledige ICT service: analyse, advies, ontwerp, ontwikkeling, implementatie, support en opleiding.

Verbeelding is belangrijker dan kennis

Albert Einstein, Duits-Zwitsers natuurkundige

ServiceService

Consultancy

Kaspar heeft ruime ervaring met het optimaliseren en automatiseren van bedrijfsprocessen, onder meer in de juridische sector, meer bepaald in het segment van de gerechtsdeurwaarders. We ontwikkelen niet enkel software, maar leveren ook advies en voeren desgewenst een grondige functionele en technische analyse uit.

We geloven dat de combinatie van een hoog inlevingsvermogen en vakkennis essentieel zijn om uw belangen, uw filosofie, uw werkwijze, uw methodologie, uw doelstellingen en uw procedures te begrijpen en te kunnen vertalen in de functionele specificatie.

Daarenboven voeren we creativiteit hoog in het vaandel. De toegevoegde waarde van ons vermogen om buiten de lijntjes te denken, maakt het verschil. Hierdoor worden praktische obstakels bezworen. Onze creativiteit is essentieel om uw opdracht succesvol tot in het kleinste detail af te ronden.

IT-oplossingen

Kaspar biedt al meer dan 15 jaar innovatieve oplossingen voor dossierbeheer en case management. Het effectief en efficiënt samenwerken met leveranciers, klanten en opdrachtgevers, zonder de controle over de informatiestromen te verliezen, is één van de kritische succesfactoren van hedendaagse organisaties.

Kaspar is een veelzijdig softwareplatform dat gebruik maakt van de meest geavanceerde technologieën zodat ondernemingen en overheidsinstanties in staat zijn om snel en veilig informatie uit te wisselen en hun werkprocessen eenvoudig te beheren.

Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan het automatiseren van procedures, het centraliseren en synchroniseren van data en het ontwikkelen van gebruiksvriendelijke toepassingen.

Implementatie & Support

Kaspar zorgt voor een geïntegreerde aanpak van de bedrijfsvoering zodat procedures voortdurend geoptimaliseerd kunnen worden. Voortdurend, want de buitenwereld staat niet stil.

De dynamische opbouw van Kaspar maakt het mogelijk om snel in te spelen op nieuwe noden. Kwaliteitsbewaking, klantvriendelijkheid en kostenefficiëntie zijn hierbij essentiële parameters.

De implementatie van Kaspar in uw organisatie verloopt steeds vlot dankzij de grondige analyse vooraf en de makkelijke integratie van Kaspar met reeds bestaande systemen. Wij nemen de taak van onderhoud en opleiding van uw medewerkers op ons, zodat u zich kan concentreren op uw kernactiviteiten.

Elk probleem heeft zijn eigen oplossing.
Het verplicht ons onze manier van denken te veranderen om het te vinden.

Niels Bohr, Deens natuur- en scheikundige

AanpakAanpak

Onze missie

In een steeds meer digitale wereld, willen we vandaag het verschil maken door slimme IT-oplossingen te bieden voor de uitdagingen van morgen. Kaspar biedt een innovatief antwoord op de nood aan samenwerking van organisaties, of entiteiten binnen een organisatie, die efficiëntie, veiligheid en integriteit in hun dienstverlenende opdracht centraal stellen.

Onze waarden

Innovatie

ICT is vandaag de ruggengraat van grootschalige dienstverlening. Dankzij onze creativiteit en onze brede expertise kunnen we op zeer korte termijn inspelen op nieuwe noden en kunnen technische problemen snel en duurzaam worden opgelost. We helpen onze klanten de concurrentie voor te blijven door buiten de gebaande paden te denken. Wij implementeren maatoplossingen met een meerwaarde.

Integriteit

Wij houden ons aan de hoogste professionele standaarden. We kunnen te allen tijde de absolute veiligheid en integriteit van alle data garanderen. We zijn er ook van overtuigd dat transparantie de sleutel is tot vruchtbare, langdurige samenwerking. Via dynamische rapportering heeft de klant een real time inkijk in het voorgestelde project

Efficiëntie

We vertrekken vanuit een 360° benadering van de verschillende processen binnen een opdracht, uitgaande van maatwerk en expertise gecombineerd met slimme automatisatie en controle. Met dit concept van werkwijze wordt het mogelijk om de efficiëntie van de bedrijfsvoering gevoelig te verbeteren. De directe koppeling van technische mogelijkheden aan menselijke inschatting en deskundigheid is onze grote troef.

Kwaliteit

Wij stellen de klant centraal, niet de techniek. Daarom gaat veel aandacht naar meedenken met de klant, kennis van de bedrijfsprocessen, projectaanpak, proces optimalisatie, innovatie, duurzaamheid en integratie van de oplossing. Dankzij onze excellente, gecertificeerde specialisten, clean code regels, strenge tests en uitstekende projectmanagementstandaarden zijn onze oplossingen altijd van de hoogst mogelijke kwaliteit.

Een expert is iemand die de ergste fouten van zijn vak kent en weet hoe deze te vermijden

Werner Heisenberg, Duits natuurkundige

ExpertiseExpertise

Kaspar heeft op technologisch gebied een ruime ervaring opgebouwd inzake beveiliging, data encryptie, WEB- en WCF-Services, database design en ontwikkeling en integratie met externe databases.

Case management

We hebben een ruime ervaring met het optimaliseren en automatiseren van bedrijfsprocessen in grote en middelgrote projecten. Hierbij hebben we verschillende modules beschikbaar voor het opvolgen van:

  • Dossierbeheer:
    Het dossierbeheer geeft een ovezicht van alle gefactureerde bedragen lastens één persoon of bedrijf. Aan het dossierbeheer is er een volledig digitaal dossier gekoppeld. Bijgevolg is het mogelijk om digitale documenten, waaronder de afgesloten contracten, afspraken, briefwisseling en dergelijke aan het dossier te koppelen.
  • User management:
    Hieronder zit het toekennen van de juiste rollen en rechten voor een bepaalde gebruiker. Een gebruiker kan hiërarchisch gekoppeld worden aan een bepaalde partij, zo kan men bij wijze van voorbeeld definiëren dat een gebruiker er werknemer is voor een welbepaald kantoor.
  • Financieel beheer:
    Dit zijn automatische facturatie met tarifiëring, financiële verwerking van de betalingen, automatische verwerking van gecodeerde dagafschriften (CODA), rappelbeheer, enz.

Data encryptie

Het beveiligen van data (gegevens) kan met behulp van een techniek die cryptografie genoemd wordt. Het is een techniek die werkt met wiskundige algorithmen voor het bewerken van gegevens. Dit gebeurt zodanig dat deze voor een buitenstaander niet meer te interpreteren zijn.

Wij maken voornamelijk gebruik van asymmetrische cryptografie, ook wel public key encryption genoemd. Hierbij hebben zender en ontvanger elk een eigen set van twee sleutels, waarvan er één publiek is en één niet.

Berichten die met een publieke sleutel worden versleuteld, kunnen alleen met de geheime sleutel worden ontcijferd. Onbevoegden kunnen het bericht dus niet lezen. Het grote voordeel van asymmetrische cryptografie is dat uitwisseling van de benodigde sleutels kan plaatsvinden via een onveilig kanaal.

Web-services en WCF-Services

Een Web of WCF-Service is een technologie ter ondersteuning van het bouwen van gedistribueerde .NET applicaties waarbij de business logica van deze applicaties centraal is opgezet en bereikbaar is voor clientapplicaties door middel van services.

Meer bepaald binnen de Service Oriented Architectuur staat WCF dus in voor het definieren van de services, de implementatie en hosting ervan en het configureren van de nodige vereisten rond beveiliging.

WCF is volledig op de open SOAP standaard gebaseerd waardoor communicatie mogelijk is tussen applicaties die op verschillende platformen draaien.

Beveiligd datatransport over het internet

Zowel op het gebied van SFTP met digitale certificaten als op het gebied van WEB- en WCF-Services werd ruime ervaring opgebouwd. Bijkomend werd een verregaand praktisch onderzoek uitgevoerd met betrekking tot het beveiligd verzenden van emails over het internet met encryptie en “digitaal tekenen” van deze emails. Zo kan deze mail enkel gelezen en gedecrypteerd worden door de ontvanger.

Database en applicatie ontwikkeling

We gebruiken in hoofdzaak Visual Studio .NET, in samenwerking met Microsoft SQL Server. Voor de uitvoering van de projecten wordt gebruik gemaakt van een externe tool.

E-ID Identificatie

We ontwikkelden een module waarmee de gegevens van de elektronische identiteitskaart eenvoudig uitgelezen kunnen worden mits validatie van de pincode.

The secret of getting ahead is getting started.

Mark Twain, Amerikaanse schrijver

Vacatures

Opzoek naar een nieuw avontuur? Bekijk snel onze openstaande vacatures en misschien werk jij binnenkort mee aan een van de talloze projecten binnen Kaspar!

Openstaande vacatures

Contact

Heb je een vraag voor ons? Wil je graag ons team versterken? Contacteer ons gerust voor meer informatie.